Comarch ERP Optima Faktury

Moduł dedykowany jest dla firm usługowych, aby wspierać je w obsłudze transakcji handlowych. Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Comarch ERP Optima. Program daje możliwość swobodnego przepływu danych w obrębie programu, przez co ułatwia procesy księgowe i rozliczenia w obszarze handlowym.


Funkcje:

  • generowanie faktur sprzedaży i zakupu
  • Pro-formy, zaliczki
  • fiskalizacja sprzedaży dla osób fizycznych
  • obsługa transakcji w złotówkach i w walutach obcych
  • wystawianie faktur i innych dokumentów korygujących
  • sprzedaż/zakup z formami płatności: gotówka, przelew, kompensata
  • opcja zdefiniowania innych form płatności
  • rejestr usług i kontrahentów