RODO

Klauzula Informacyjna dla Klienta (art.13 RODO)

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje Dane Osobowe,

jest INFORMATYK-24.COM Damian Borkowski Bohaterów Getta 2, 08-110 Siedlce. Nip: 8212542773

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w następujących celach i na następujących podstawach:

  • świadczenia usług , które oferujemy, na podstawie Twojej zgody;
  • kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, poprzez dostępne środki  komunikacji, w szczególności  poprzez  telefon oraz e-mail, na podstawie Twojej zgody;
  • oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), na podstawie realizowanego przez nas prawnie uzasadnionego interesu ;
  • kontaktowania się z Tobą, w celach marketingowych, poprzez dostępne środki komunikacji, w szczególności poprzez telefon oraz email, na podstawie Twojej zgody;
  • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział na podstawie Twojej zgody;
  • windykacji należności, na podstawie realizowanego przez nas prawnie uzasadnionego interesu;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, na podstawie realizowanego przez nas prawnie uzasadnionego interesu;

Podanie Twoich Danych  Osobowych jest dobrowolne , jest jednak warunkiem realizacji oferowanych przez nas usług. Podanie Danych Osobowych w celu ich przetwarzania w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz swojej zgody.

Przysługuje Ci  prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich  Danych Osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających Dane Osobowe na nasze zlecenie (np. podmiotów świadczących usługi IT, obsługę księgową lub usługi archiwizacji dokumentów)

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz swojej zgody, a także po wycofaniu zgody, przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, niezbędny do:

  • dochodzenia roszczeń,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do przedstawienia odpowiedniej dla Ciebie oferty świadczonych przez nas usług.