Resetowanie licznika w drukarkach Brother J100 / J105 / J132 / J152

Resetowanie licznika w drukarkach Brother POCHŁANIACZ ATRAMENTU JEST PEŁNY

Na drukarce wchodzimy w tryb serwisowy naciskając kolejno klawisze: menu -> mono start -> menu -> mono start
Następnie naciskamy na plus (+) tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się: maitenance 80
Wciskamy: OK
Naciskamy wielokrotnie przycisk mono start, aż pojawi się na wyświetlaczu Purge xxxxxx (w miejscu xxxxx będą jakieś cyfry – nie istotne)
Strzałkami + lub – wybieramy: 2
Potwierdzić OK’em
Strzałkami + lub – wybieramy: 7
Potwierdzamy OK’em
Strzałkami + lub  wybieramy: 8
Potwierdzamy OK’em
Strzałkami + lub  wybieramy: 3
Potwierdzamy OK’em
Jeżeli wykonaliśmy poprawnie powyższe instrukcje to na wyświetlaczu powinno się pokazać: Purge 000000
Naciskamy na klawisz Stop lub Exit w zależności od modelu
Może pojawić się: Błąd 46 Wyłączamy drukarkę power !
Wyjmujemy kabel zasilający i wkładamy ponownie…. Gotowe! Uruchamiamy ponownie.

Zadzwoń
Lokalizacja